Phlox – Bloggoversikt

Det er mange måter å organisere oversikten over blogginnleggene på. Jeg foretrekker et «grid-system» med et bilde øverst (Fremhevet bilde | Featured image). Under bildet står navnet på blogginnlegget, deretter en linje med angivelse av dato blogginnlegget ble lagt ut, forfatter og kategori.

Det står også noen linjer tekst som gir en nærmere beskrivelse av hva blogginnlegget omhandler.

Klikk på bildet (Fremhevet bilde | Featured Image) for å lese blogginnlegget.

Tilpasse bloggoversikten

Velg Tilpass under Utseende i Kontrollpaletten, eller velg Tilpass på statuslinjen | redigeringslinjen øverst. Du kommer da til menyen for Phlox tilpasninger. De fleste av disse gikk jeg gjennom i innlegget Phlox Tema – Tilpasse. I dette innlegget viser jeg innstillingene jeg selv har benyttet for oversikten på min bloggside. Phlox har et eget valg for å tilpasse bloggsider og bloggoversikten.

Blog – Menyoversikt

Det finnes en rekke menyvalg under hovedvalget Blog. I dette innlegget konsentrerer jeg meg om Blog Page | Blogg-siden, som er oversiktssiden over blogginnleggene. – Jeg har laget et eget blogginnlegg som omhandler alle innstillingene som må settes for å skrive et blogginnlegg.
/phlox-blogginnlegg/

Tilpasse bloggoversikten

Bilde 1: Det første du skal gjøre er å velge layout på oversiktssiden. Jeg har valgt et «gridsystem med bilde, tittel, metadata som dato, forfatter, kategorier og litt tekst. Bredden på griden er avhengig av max-bredden på siden, som i dette tilfellet er 1200 piksler.

Bilde 2: Image Aspect Ratio er størrelsesforholdet på bildene. For at gridsystemet skal bli ryddig og oversiktlig er det viktig at alle bildene har samme størrelsesforhold, dvs. lik bredde og høyde.
– Under Grid Layout angir du hvorvidt du ønsker at underliggende tekst skal ha samme venstremarg som det fremhevede bildet (featured image) eller om teksten skal være innrykket fra venstre. Om den er innrykket, blir tekstblokken høyere (se eksempler under – Bilde 4 og 5).

Du angir også om du skal ha Post Info (dato m.m.) samt hvorvidt dette skal komme etter tittelen. Deretter angir du hvilken Post-info du ønsker, dvs. dato, kategorier, samt kommentarer om du har tillatt besøkende å kommentere blogginnlegget.

Bilde 3: Read More Her angir du om du vil ha en Read More-funksjon etter den innledende teksten om blogginnlegget. Det er strengt tatt ikke nødvendig, da det bare er å klikke på bildet for å lese mer
Antall kolonner i grid-systemet. Jeg velger vanligvis 3 kolonner. På et nettbrett blir det også 3 kolonner, mens det kun er 1 kolonne på mobilenheter. Du kan også angi hvorvidt du ønsker å eksludere poster uten bilde på mobilenhet.

Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4. Den underliggende teksten går kant i kant med bildet.
Bilde 5. Den underliggende teksten er innrykket.

Bilde 6: Load More Type Her angir du om du ønsker en egen knapp for å laste inn flere blogginnlegg på oversiktssiden.

Bilde 7: Read More Text: Angi hva som skal stå i «Read More-feltet».
Blog Sidebar Position: Du kan angi om du ønsker å ha et sidefelt for bloggoversikten, og om det skal stå til høyre, venstre eller på begge sider. Jeg ønsker kun å ha sidefelt på selve blogginnleggene, og har derfor valgt en sidelayout uten sidefelt.

Bilde 8: Blog Content Length: Angir hvor mye «ingress»-tekst som skal stå under bildet. Du har tre valg
1) Full text – Følger standard til Phlox-temaet
2) Summary – Noen tekstlinjer | oppsummering som du skriver selv
3) No – Om du velger dette, vil det ikke stå tekst under bildet

Bilde 6
Bilde 7
Bilde 8
Bilde 9: Full Text – visning
Bilde 10: Summary – visning. Du angir selv antall tekstlinjer som skal vises.
Bilde 11: None – Ingen tekst vises under bildet, tittelen og Post Info.

Skru av Read More – funksjonen

Strengt tatt er det ikke behov for en egen knapp for Read more | Les mer. De fleste vil automatisk klikke på bildet for å lese bloggposten. For å slå den av scroller du deg tilbake til Display Autor or read more. – Sett til None.
Scroll deg ned til Read More Text og slett teksten du satte inn.

Bloggoversikten vil nå se slik ut – kun Bilde, tittel og kategorier:

Om du vil ha tekst under bildene, er det ikke noe problem. Scroll deg ned til Blog Content Length og velg Full Text. Det er tekst under bildet, men «Les Mer-knappen» er borte.

Blogg Slider

Gå tilbake til hovedmenyen for Blog og velg Blog Slider

Klikk på knappen for å vise slideren (Display Slider). Fremhevet bilde | Featured Image av siste blogginnlegget kommer frem på toppen av bloggoversikten (1).
Velg Slider Location, dvs. om den skal stå midt over alle blogginnleggene (2).
Du kan også angi hvor mange Slides (bilder) som skal være i Slideren (3).

Du kan bruke slideren til å bla deg frem og tilbake gjennom blogginnleggene.

Personlig foretrekker jeg kun Grid (uten Fremhevet bilde på toppen) og slår av Slideren.
Publiser for å lagre alle endringene.

Lykke til med bloggoversikten. 🙂

Comments are closed.