Tabeller – WP TablePress

WordPress har en egen, innebygd funksjon for å opprette tabeller. I dette eksempelet ønsker jeg imidlertid å vise hvor enkelt det er å opprette og vedlikeholde tabeller (prislister) ved å benytte en egen utvidelse (plugin) som heter WP TablePress.

Dypetse.no 01_InstallereTablePressInstallere WP Table Press – utvidelse (plugin)

 • I kontrollpanelet velger du Utvidelser (Plugin) Legg til Ny (Add New)
 • Som Nøkkelord skriver du WP Tablepress. Se bildet til høyre. Du kan evt. klikke på bildet for større versjon
 • Du får opp en rekke alternativer. Velg TablePress (pkt. 1)som vist på bildet under
 • Klikk på Installer nå, deretter på Aktiver (pkt 2)
 • I menyen til venstre, vil du nå få frem et nytt valg (se pkt 3)

Opprette en ny tabell i TablePress

 • Velge TablePress >  Legg til ny tabell (Add New Table)
 • Dialogboksen under kommer frem, der du kan angi antall rader og kolonner, samt gi tabellen et navn.
 • Når du har satt inn ønsket informasjon, velger du Legg til tabell.

dypetse.no 00_opprettTabell

 • Under Tabellinformasjon vises Tabell ID, tabellens kortkode, tabellnavnet, samt antall rader og kolonner du anga.
 • Du kan fylle radene med ønsket informasjon. Bru tabulator-tasten til å gå fra celle til celle.
 • Fyll ut feltene og trykk Lagre endringer når du er ferdig.
 • Kopier også kortkoden dersom du skal sette tabellen inn i et wordpress-dokument.
  Hvordan du går frem, forklares lenger nede i dokumentet.
  dypetse.no 00_NyTabell

Table Press – Oversikt over alle tabeller

I eksempelet under har jeg tatt printscreen av tabeller jeg har laget for en kunde, Tønsberg Medlab AS.

 • Ved å velge TablePress > Alle tabeller (pkt 1), får du oversikt over tabeller du har laget, de står listet numerisk med eget navn (pkt 2)
  Dypetse.no 02_TablePress

Ved å føre musepekeren over tabellnavnene, får man frem de vanlige WordPress-valgene. Man kan kopiere / eksportere / slette etc. – Velg Rediger (pkt 1).

 • Dypetse.no 03_RedigereTablePress

Sette inn tekst og tall i cellene

Som vist i eksempelet under, er alle cellene like brede, men dette vil endre seg på selve nettsiden, avhengig av hvor mye tekst som er i hver enkelt celle

 • Punkt 1 viser tabellens kortkode som automatisk genereres av WordPress. Denne koden skal du benytte senere for å sette tabellen inn på WordPress-siden, eller på et blogginnlegg
 • Punkt 2 viser tabellens navn, som du selv angir slik at den skal bli enkel å finne. Om ønskelig kan du også angi en beskrivelse, men det er ikke nødvendig
 • Dypetse.no 05_TablePress_RightAlignTabellens øverste rad (pkt 3) er overskriftsraden
 • Ved å klikke på pilene kan du endre rekkefølgen – stigende/synkende (pkt 4)
 • Under Punkt 5 er det satt inn en html-kode for å angi at celleinnholdet skal være høyrestilt. Cellene inneholder priser, og tall bør stå til høyre i cellen. Koden som er satt inn, kan sees i bildet til høyre. Som eksempelet viser, er det KUN tallene som må markeres ved redigering av prisen.
  Dypetse.no 04_TablePress_Tabell

Legge til / Slette rader og/eller kolonner

TablePress er intuitivt. Under Tabellmodifisering kan du legge til / slette / duplisere rader og kolonner

 • Om du ønsker å slette en rad, klikker du i ruten til venstre for raden (pkt1)
 • Under Valgte rader velger du Slett (pkt 2)
 • Om du ønsker å legge til en eller flere rader, angir du ønsket antall og velger Legg til (pkt3)
 • Om du ønsker å legge til en eller flere kolonner, angir du ønsket antall og velger Legg til (pkt4)
  Dypetse.no 06_LeggeTil_Slette_RaderKolonner

Angi hvor mange rader som skal vises

 • Under Funksjoner fra DataTables Javascript-biblioteket (pkt 1), angir du hvor mange rader per side som skal vises når tabellen settes inn på en wordpress-side.
 • Husk å Lagre endringene når tabellen er ferdig (pkt 2)
 • Under hver hovedgruppe finnes en ekspand/collapse-knapp (pkt 3). Personlig liker jeg å skjule valgene under hvert felt når jeg har satt inn ønsket informasjon.
  Dypetse.no 07_VisAntallLinjer

Sette tabellen inn i et WordPress-dokument eller blogginnlegg

 • Husk å kopiere Tabellens kortkode (pkt 1)
 • Før du forlater Table Press, må du alltid Lagre endringene (pkt 2).
  Dypetse.no 08_TableID_Kopier
 • Tabellen kan enten settes inn på en Side eller et Innlegg (i eksempelet under er den satt inn på en side
 • Velg Tekst-fanen der du kan se html-kodene av det du skriver inn (pkt 1)
 • Lim inn tabellens kortkode (ID) (pkt 2)
 • Klikk på Oppdater (pkt 3)
 • Deretter velger du Vis side (pkt 4)
  Dypetse.no 09_TableID_WordpressSide
 • Tabellen vises på kundens webside (pkt 1)
 • Som angitt i TablePress vises 11 linjer (pkt 2)
 • Det er mulig å søke etter bestemte produkter (pkt 3)
 • Alle priser er høyrestilte – jfr. html-koden som ble satt inn i cellene (pkt 4)
  Dypetse.no 10_Tabell_Sidevisning

Hvordan redigere en tabell fra websiden

 • Når man er logget inn som admin WordPress-siden, kan man gjøre endringer på tabellen (prislisten) ved å klikke Rediger nederst på tabellen (pkt 1)
  Dypetse.no 17_RedigerTabell
 • Man kommer direkte til TablePress-tabellen der alle endringer gjøres.
 • Husk å Lagre endringene slik at tabellen på websiden blir oppdatert.

Comments are closed.