Dypetse - friskjære

profesjonelle bedrifter krever profesjonelle bilder

Hva er dypetsing?

Det er flere måter å frilegge bilder på. Når man dypetser et bilde, benyttes Photoshops penneverktøy til å lage en bane rundt bildet, samt på de delene av bildet som skal være gjennomsiktige.  Ved å dypetse/friskjære bildet, kommer detaljene tydelig frem, man får skarpe kanter og bildet kan benyttes på flere forskjellige bakgrunner.

Det flere måter å frilegge bildeelementer på, avhengig av hvilken type bilde man jobber med, samt hvilken bakgrunn det skal plasseres på.

Bildet til høyre har en rekke detaljer som må komme frem. På et slikt bilde er dypetsing den beste – og sogar den eneste metoden som kan benyttes for å oppnå et nøyaktig og profesjonellt resultat.

Under vises eksempler på de samme bildene benyttet på forskjellige bakgrunner.

Eksempel Dypetsing

Hurtigmarkering vs. Dypetse

Det finnes det en rekke verktøyer som kan benyttes til frilegging av bilder. 

Om bildet er på en ensfarget bakgrunn som også er i kontrast til elementet som skal fristilles, kan man til nød benytte hurtigverktøyene som Tryllestav (Magic Wand Tool) og Hurtigmarkeringsverktøyet (Quick Selection Tool). Disse verktøene gir aldri et 100% perfekt resultat, da de alltid vil fjerne bildepiksler som skal være med i bildet. I tillegg blir kantene ofte ujevne, og piksler fra bakgrunnsfargen blir igjen i kantene.

Tryllestaven kan aldri benyttes for å fristille elementer i miljøbilder. 

I de tilfeller man likevel er fornøyd med resultatet ved hjelp av hurtigverktøyene, må bildet lagres i PNG-format dersom man ønsker gjennomsiktige områder i bildet.

Eksempler Tryllestav

Refine Edges

Kompliserte markeringer, som krøllete hår, lages ved hjelp av Refine Edge-verktøyene

Man kan oppnå bortimot feilfrie sluttresultater ved å bruke denne teknikken.

Eksempler Refine Edges

Kanaler kombinert med Refine Edges

Å markere/frilegge «windy hair» har vært en av de mest kompliserte oppgavene i Photoshop. Dette kan gjøres på flere måter, og enkelte ganger oppnås best resultat ved først å bruke Kanalpaletten for å markere. Bildet kan nå benyttes på flere forskjellige bakgrunner.

Deretter ryddes kantene ved hjelp av Refine Edges.  Om teknikkene utføres korrekt, blir resultatet forbløffende bra.

Forutsetningen for å få et bra resultat, er at bakgrunnsfargen står i kontrast til hårfargen.

Eksempler Kanaler / Refine Edges

Ta kontakt