OM Dypetse.no

Designverdenen er avhengig av frilagte bilder

Om selskapet

Sissels Grafiske – som eier Dypetse.no – ble opprettet i 1998. I perioden april 1999 – oktober 2015 holdt firmaet til på AMFI Moa (Ålesund) og tilbød åpne og bedriftsinterne kurs i en rekke Adobe-produkter (Indesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash m.fl).

Selskapets kunder

Kundegruppen har primært vært bedriftsmarkedet i Møre & Romsdal. Kundegruppen har vært svært stabil, og for mang kunder har selskapet vært totalleverandør av grafiske tjenester.

Selskapet ble også i en årrekke innleid som foreleser ved flere av distriktets høyskoler.

Var i flere år innleid som foreleser ved Høyskolen i Ålesund

  • Bygg & Anlegg – underviste i markedsføring, Webdesign og Photoshop
  • Hadde flere år grunnleggende IT-undervisning (Word, Excel, PowerPoing og Photoshop) for ca. 150 studenter pr semester. Oppdraget besto i å utarbeide pensum, samt tilrettelegge for eksamen
  • Underviste også høyskolelektorer i grafiske fag

Arbeidet overfor høyskolen inkluderte også utarbeidelse av dokumentasjon (norsk/engelsk), samt tilretteleggelse av undervisningsopplegg og eksamen.

Var i flere år innleid som foreleser ved Høgskulen i Volda – avd. for Media/Kommunikasjon /Editorial Design. Studentgruppen kom fra en rekke land, og all forelesning / undervisning foregikk på engelsk.

Arbeidet overfor Høgskulen i Volda inkluderte også utarbeidelse av dokumentasjon (engelsk).

Ble også innleid til å holde egne kurs for lektorer og andre ansatte ved Høgskulen, som etter hvert selv overtok undervisningen
(Editorial Design).

Høgskulen i Sogndal – Mediegruppen. Opplæring av endel lektorer i Photoshop, Indesign og Illustrator.

I flere år designet selskapet annonser (papir og nett) samt annonsebilag på vegne av Sunnmørsposten, Ålesund. Kundegruppen var svært variert, noe som var lærerikt.

Selskapet har i en årrekke utført annonsedesign (papir/nett) for Fjordenes Tidende. Avisen hadde sin egen, dyktige grafiske designer, men i.f.m. kampanjer og/eller arrangementer, som Havsalt Sommer, Tall Ships Races, Måløydagene, julesalget, samt normal ferieavvikling m.m. ble det mye annonseproduksjon.

FJT var en kunde jeg satte særlig stor pris på.

Fast leverandør av annonser i ca. 10 år. I tillegg leverte selskapet endel andre salgsfremmende grafiske tjenester.

Fra Høgskulen i Volda - Medie & Kommunikasjon - Editorial Design

Endel av selskapets kunder

Grafisk design

Sissels Grafiske har jobbet med grafisk design i ca. 30 år, først som leder av den grafiske avdelingen i et større, internasjonalt konsern – deretter ved å etablere eget kurssenter der jeg underviste i grafiske fagområder. I tillegg påtok selskapet seg større oppdrag innen grafisk design og webdesign.

– I 2017 ble enkeltpersonforetaket Sissels Grafiske – Sissel Klungsøyr opprettet, og selskapet endret forretningsadresse til Richard Eidsvigsveg 27U, 6006 Ålesund. Selskapet tilbyr ikke lenger åpne kurs, men holder endel bedriftsinterne kurs (1 eller flere personer). Kursene kan avvikles i kundens egne lokaler, eller hos Sissels Grafiske for små grupper (maks 2 deltakere).

Selskapet tilbyr p.t. grafiske tjenester som webdesign, produksjon av annonser, brosjyrer, plakater m.v.

Dypetse.no

Selskapets hovedprodukter

  • Dypetse/friskjære og/eller fristille bilder (forskjellige teknikker)
  • Annonseproduksjon (papir /nett)
  • Webdesign og nettløsninger i WordPress 
    Kan også designe standardløsninger i Dreamweaver
  • Generell bildebehandling i Photoshop
  • Opplæring i grafiske fagområder (bedriftsinternt)

Annen relevant yrkeserfaring

Ble ansatt i Arthur Andersen – et verdensomspennende revisjonskonsern – i 1982. Firmaet hadde ca. 88.000 ansatte på verdensbasis da jeg sluttet for å starte eget firma (desember 1998). 

Arthur Andersen & Co, var – et verdensomspennende revisjons- og rådgivningskonsern. På tidspunktet jeg sluttet for å starte egen bedrift, hadde firmaet ca. 88.000 ansatte på verdensbasis, hvorav ca. 450 i Norge fordelt på hovedkontoret i Oslo, samt regionskontorene i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Arthur Andersen opprettet egen intern grafisk avdeling i 1989. Avdelingen produserte alt grafisk materiell (papirbasert og digitalt), både til hovedkontoret i Oslo, samt til selskapets avdelingskontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Sissel Klungsøyr, daglig leder Sissels Grafiske har jobbet med, samt undervist i flere av Adobes designprogrammer (Photoshop, Illustrator, PageMaker og Indesign siden 1989/1990.

I årene 1990-1998 holdt jeg bedriftinterne kurs

I 1998 startet jeg mitt eget firma og etablerte kurssenter innen grafiske fag i Ålesund, Moa.

Jeg hadde ansvaret for opplæringen i grafiske fagområder i Skandinavia (Oslo, Stockholm, København og Helsinki) samt for firmaets regionskontorer og for samarbeidende selskaper.

Jeg var medlem i firmaets internasjonale opplæringsgruppe for grafiske fagområder, samt Word og PowerPoint.

Gruppen var sammensatt av 10 personer som representerte de forskjellige verdensdeler, og hadde som primært ansvarsområde å utarbeide et koordinert undervisningsopplegg for samtlige medarbeidere på verdensbasis.

Jeg representerte de nordiske landene (Skandinavia + Baltikum).

Down the Memory Lane of Arthur Andersen

Ta kontakt